"Алтърнатив Адвъртайзинг" ЕООД е одобрена за финансиране по проект: "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19".  Изпълнението на проекта цели да се преодолее недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Чрез финансовата помощ ще се осигури оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от създалата се ситуация и ще се осигури стабилност на работните места във фирмата. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 000 лв.
От тях европейско финансиране: 8 500 лв. и национално финансиране 1 500 лв.
Средствата са отпуснати по „Оперативна програма иновации и конкурентно способност“

Начало на проекта: 26.06.2020 г.
Край на проекта: 26.09.2020 г.


post2 img

от същия#